Sidhuvudbild

Vår tro

Vi tror på hela Bibeln som Guds ord förmedlat genom människor som på ett särskilt sätt var ledda av Guds Ande. Genom sin Ande har Gud lett hela processen, men varje författare har satt sin personliga prägel på de olika böckerna och skrivet utifrån den tid, de bilder och referensramar de kände. Allt i Bibeln är både gudomligt och mänskligt. Bland Bibelns böcker finns olika skrifter som historiska böcker, lagtexter, profetiska tilltal, poesi, vishetslitteratur och brev som måste förstås utifrån sina olika karaktärer.

Vi tror på hela Bibeln som Guds omistliga ord, men att GT innehåller den förberedande frälsningshistorien och NT den slutliga frälsningshistorien och löftenas uppfyllelse i Kristus. GT måste därför ses i ljuset av NT. Hela Bibeln är Guds ord som måste tolkas och förstås utifrån sitt eget vittnesbörd, det sammanhang i vilket ett ord står, den tid och kultur i vilka böckerna skrevs. Bibelns främsta syfte är att visa oss vägen till frälsning.

Vi tror att Bibeln, Guds ord, är den yttersta auktoriteten för lärouppfattningar och etik.

Församlingen präglas av en väckelsekristendom som betonar personlig omvändelse, tro och bekännelse av Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

En tydlig betoning av den andra trosartikeln. Försoningen, att Kristus dog i vårt ställe, ”talet om korset”, Kristi uppståndelse, Jesus som den enda vägen till frälsning och Jesus återkomst betonas ofta i förkunnelsen.

Dopet i den treenige Gudens namn är en gåva. Man döps till eller in i Kristus. Genom dopet förenas människan med Jesus Kristus, tar emot Guds frälsning och den helige Andes gåva.
I församlingen praktiseras såväl dop av spädbarn som dop på grund av personlig bekännelse. Grund för medlemskap i församlingen är bekännelse om tro på Jesus och dop.

Nattvarden är försoningens måltid där vi genom brödet och vinet tar emot Kristi kropp och blod – den försoning han vann genom att utge sin kropp och utgjuta sitt blod på korset. Det är erinrandets måltid då vi påminns om Jesu död och uppståndelse. Nattvarden är gemenskapens måltid som förenar kristna över alla gränser.
Församlingen inbjuder alla som i tro vill ta emot Kristus att dela nattvardsgemenskapen.

Med Bibeln avser vi de Kanoniska skrifterna. Apokryferna ser vi som god och nyttig läsning, men inte inspirerade i samma mening som Bibeln.