Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Juli 2021 Bläddra en månad framåt
v. 26
2 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
v. 27
9 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
11 10:00 Sommargudstjänst
Mattias Lindstam predikar. Ulrika Edlund är musiker.
Spara i din kalender
v. 28
16 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
18 10:00 Sommargudstjänst i Betelkyrkan
Spara i din kalender
v. 29
23 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
25 10:00 Sommargudstjänst i Equmeniakyrkan
Spara i din kalender
v. 30
27 ti 15:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
30 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juli 2021 Bläddra en månad framåt