Sidhuvudbild

RPG Ljungby

RPG - RiksförbundetPensionärsGemenskap

Ljungby RPG-förening bildades 1998 genom att en fristående förening för pensionärer och daglediga anslöts till Riksförbundet PensionärsGemenskap. Riksförbundet bildades 1974 och har c:a 30.000 medlemmar i hela landet.

Träffarna är öppna för alla.

Faktaruta:
RPG vill värna om HELA människan utifrån kristna värderingar.
RPG är ett öppet pensionärsförbund oberoende av politisk eller religiös uppfattning.
RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som pensionär.

Samlingarna sker i samarbete med Studieförbundet Bilda och är öppna också för icke medlemmar