Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2021 Bläddra en månad framåt
v. 39
1 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
3 10:00 Nattvardsgudstjänst
Roy Hagberg predikar och sjunger, Hjalmar Larsson är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
Spara i din kalender
v. 40
5 ti 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
8 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
v. 41
11 10:00 RPG-kören övar
Spara i din kalender
14 to 15:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
15 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
20:00 Kvällsmöte i Pingstkyrkan
Tillbedjan, lovsång, predikan & förbön.

"Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
Spara i din kalender
16 14:00 Seminarium i Equmeniakyrkan
Det kommer samtidigt finnas ett spår för barn. Servering.

"Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
Spara i din kalender
19:00 Kvällsmöte i Betelkyrkan
Tillbedjan, lovsång, predikan & förbön.

"Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
Spara i din kalender
19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
17 11:00 Gudstjänst i Ljungby kyrka
"Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
Spara i din kalender
17:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
v. 42
18 18:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
19 ti 19:30 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
22 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
24 10:00 Gudstjänst
Henrik Bergenholtz predikar och sjunger, Mattias Lindstam är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
Spara i din kalender
v. 43
29 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
31 10:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar och sjunger, Katarina Petersson är mötesledare. Efteråt blir det kyrklunch till förmån för missionärsunderhållet.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2021 Bläddra en månad framåt