Ljungby Alliansförsamling
Oktober 2021

v. 39
1 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
3 10:00 Nattvardsgudstjänst
Roy Hagberg predikar och sjunger, Hjalmar Larsson är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
v. 40
5 ti 18:30 Styrelsemöte
6 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
8 fr 15:00 Våffelcafé
Välkommen till Allianskyrkan mellan 15.00 - 17.00 och ät våfflor i gott umgänge. Vi bjuder och du ger en gåva till våra missionärers arbete i Tchad.
19:00 Kyrkan uthyrd
v. 41
11 10:00 RPG-kören övar
13 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
14 to 15:00 Kyrkan uthyrd
15 fr 15:00 Våffelcafé
Välkommen till Allianskyrkan mellan 15.00 - 17.00 och ät våfflor i gott umgänge. Vi bjuder och du ger en gåva till våra missionärers arbete i Tchad.
19:00 Kyrkan uthyrd
20:00 Kvällsmöte i Pingstkyrkan
Tillbedjan, lovsång, predikan & förbön.

"Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
16 14:00 Seminarium i Equmeniakyrkan
Det kommer samtidigt finnas ett spår för barn. Servering.

"Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
19:00 Kvällsmöte i Betelkyrkan
Tillbedjan, lovsång, predikan & förbön.

"Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
19:00 Kyrkan uthyrd
17 11:00 Gudstjänst i Ljungby kyrka
"Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
17:00 Kyrkan uthyrd
v. 42
18 18:00 Kyrkan uthyrd
19 ti 19:30 Kyrkan uthyrd
20 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
22 fr 15:00 Våffelcafé
Välkommen till Allianskyrkan mellan 15.00 - 17.00 och ät våfflor i gott umgänge. Vi bjuder och du ger en gåva till våra missionärers arbete i Tchad.
19:00 Kyrkan uthyrd
24 10:00 Gudstjänst
Henrik Bergenholtz predikar och sjunger, Mattias Lindstam är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
v. 43
27 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
29 fr 15:00 Våffelcafé
Välkommen till Allianskyrkan mellan 15.00 - 17.00 och ät våfflor i gott umgänge. Vi bjuder och du ger en gåva till våra missionärers arbete i Tchad.
19:00 Kyrkan uthyrd
31 10:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar och sjunger, Katarina Petersson är mötesledare. Efteråt blir det kyrklunch till förmån för missionärsunderhållet.