Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2021 Bläddra en månad framåt
v. 39
1 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
3 10:00 Nattvardsgudstjänst
Roy Hagberg predikar och sjunger, Hjalmar Larsson är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
Spara i din kalender
v. 40
6 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
Spara i din kalender
8 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
v. 41
13 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
Spara i din kalender
15 fr Ekumenisk helg
"Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
Spara i din kalender
19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
16 Ekumenisk helg
"Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
Spara i din kalender
17 Ekumenisk helg
"Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
Spara i din kalender
v. 42
18 18:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
19 ti 19:30 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
20 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
Spara i din kalender
22 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
24 10:00 Gudstjänst
Henrik Bergenholtz predikar och sjunger, Mattias Lindstam är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
Spara i din kalender
v. 43
27 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
Spara i din kalender
29 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
31 10:00 Gudstjänst
Katarina Petersson är mötesledare. Efteråt blir det kyrklunch till förmån för missionärsunderhållet.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2021 Bläddra en månad framåt