Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt November 2019 Bläddra en månad framåt
v. 44
2 10:00 Gudstjänst
Matthias Nelson predikar, Kvartetten sjunger, Katarina Petersson är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
Spara i din kalender
v. 45
5 ti 14:30 Andakt på Åsikten
Spara i din kalender
7 to 19:00 Lovsångskväll i Församlingshemmet
Organisationen "Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
Spara i din kalender
8 fr 12:00 Lunchbön I Pingstkyrkan
Alla som kan är välkomna för att be för vår gemensamma helg i Ljungby.
Spara i din kalender
19:00 Kvällsgudstjänst i Pingstkyrkan
Organisationen "Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
Spara i din kalender
9 09:30 Lovsång och tillbedjan i Allianskyrkan
Välkommen att börja dagen på bästa möjliga sätt!
Spara i din kalender
10:00 Seminarie i Allianskyrkan
"Evangelisation". Vi ses för undervisning och utrustning i evangelisation för att sen gå ut på gatorna i Ljungby.
Spara i din kalender
11:00 Gatuevangelisation i Ljungby
Vi är ute fram till 13.30
Spara i din kalender
16:00 Seminarie i Equmeniakyrkan
Organisationen "Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby. Samtidigt finns ett barnspår för barnen.
Spara i din kalender
17:00 Seminarie i Equmeniakyrkan
Organisationen "Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby. Samtidigt finns ett barnspår för barnen.
Spara i din kalender
19:00 Kvällsgudstjänst i Equmeniakyrkan
Organisationen "Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
Spara i din kalender
10 10:00 Gudstjänst i Betelkyrkan
Organisationen "Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby. Samtidigt finns ett barnspår för barnen.
Spara i din kalender
14:00 Seminarie i Betelkyrkan
Organisationen "Hope for this nation" från Göteborg besöker Ljungby.
Spara i din kalender
v. 46
17 10:00 Gudstjänst med nattvard
Matthias Nelson predikar. Efteråt finns möjlighet till fika.
Spara i din kalender
11:30 Adventskören övar
Spara i din kalender
18:00 Bön inför Oas 2020
Vi samlas i Equmeniakyrkan och ber tillsammans.
Spara i din kalender
v. 47
23 17:00 Julauktion
Andakt, försäljning, lotterier och servering. Matthias Nelson och Anders Bengtsson.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2019 Bläddra en månad framåt