Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2019 Bläddra en månad framåt
v. 40
5 18:00 Cafékväll
Alfred Staiger gästar oss och delar med sig av sitt liv. Servering.
Spara i din kalender
v. 41
10 to 19:00 Oaskväll i Equmeniakyrkan
Välkommen till en Oaskväll där vi får fortsätta den fina gemenskapen från i somras. Lovsång av Lisa Lerman med musiker från Joy Singers och undervisning av Hans Weichbrodt.
Spara i din kalender
13 10:00 Gudstjänst
Lucas Emgård predikar. Hjalmar Larsson är mötesledare. Efteråt finns möjlighet att fika.
Spara i din kalender
16:00 Framtiden för kristenheten i Ljungby
Ljungby Kristna Samarbetsråd inbjuder dig som är 20-50 år för ett samtal om hur vi vill arbeta tillsammans framöver. Vision mot år 2030. Träffen är i Pingstkyrkan och slutar kl 18.
Spara i din kalender
v. 42
15 ti 19:00 Tillsammanskväll i Värnamo Allianskyrka
En kväll om hur vi tar vara på drivet hos yngre, erfarenheten hos äldre och alla egenskaper däremellan.
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för samarbete mellan generationer inom vår rörelse? Förutsättningar där yngre ges större inflytande samtidigt som den äldre generationens erfarenhet kommer till nytta. Den här kvällen handlar om att se varandras styrkor.
Jacob Ämterlind, SAU och Kjell Larsson, SAM
Välkommen med din anmälan senast en vecka före respektive arrangemang! https://alliansmissionen.se/tillsammans/
Kvällarna samarrangeras av SAM och SAU.
Spara i din kalender
19 13:00 Ekumenisk undervisningsdag med Lars Johansson
Spaningar i samtiden: Religionskritik, andligt sökande och kristen tro.
Spara i din kalender
15:00 Ekumenisk undervisningsdag med Lars Johansson
Yoga och Jesus? Om må-bra metoder, andlighet och kristen tro.
Spara i din kalender
18:00 Ekumenisk undervisningsdag med Lars Johansson
Kyrkans gensvar och varför är den kristna tron unik?
Spara i din kalender
20 16:00 Familjegudstjänst i Equmeniakyrkan
Kyrkorna i Ljungby har en gemensam gudstjänst med temat Bibeläventyret.
Spara i din kalender
18:00 Bön inför Oas 2020
Vi samlas i Equmeniakyrkan och ber tillsammans.
Spara i din kalender
v. 43
26 18:00 ”Lina – en musikalisk monolog”
Cafékväll med Emy Stahl i Lidhults Allianskyrka. Emy framför sin pjäs där hon gestaltar psalmförfattaren Lina Sandells liv i ord och ton.
Spara i din kalender
27 10:00 Gudstjänst med nattvard
Matthias Nelson predikar, Malin Jonsson o Lina Fornander sjunger. Mattias Lindstam är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till lunch till förmån för missionsverksamhet.
Spara i din kalender
v. 44
29 ti 14:30 Andakt på Brunnsgården
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2019 Bläddra en månad framåt