Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2024 Bläddra en månad framåt
v. 01
5 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
6 10:00 Gudstjänst med nattvard
Peter Henningsson predikar och Mattias Lindstam är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till gemenskap vid fikaborden.
Spara i din kalender
v. 02
12 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
14 10:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar. Efteråt finns möjlighet till gemenskap vid fikaborden.
Spara i din kalender
v. 03
16 ti 18:00 Ekumenisk bön i Allianskyrkan
Spara i din kalender
17 on 18:00 Ekumenisk bön i Betelkyrkan
Spara i din kalender
18 to 18:00 Ekumenisk bön i Mariakyrkan
Spara i din kalender
19 fr 18:00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Spara i din kalender
19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
20 18:00 Ekumenisk bön i Ljungby kyrka
Spara i din kalender
21 10:00 Gudstjänst
En pastor eller präst från någon av de andra kyrkorna predikar. Efteråt finns möjlighet till gemenskap vid fikaborden.
Spara i din kalender
18:00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Spara i din kalender
v. 04
26 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2024 Bläddra en månad framåt