Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt November 2022 Bläddra en månad framåt
v. 44
4 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
5 Kyrkan uthyrd
Dopfest
Spara i din kalender
6 10:00 Gudstjänst med nattvard
Peter Henningsson predikar och Leif Nilsson är mötesledare. Insamling till våra missionärer. Söndagsskola. Efteråt finns möjlighet till gemenskap vid fikaborden.
Spara i din kalender
v. 45
8 ti 18:30 Bibel o bön
Peter Henningsson leder Bibelstudium, samtal och bön. Vi avslutar med fika. Välkommen!
Spara i din kalender
9 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
Spara i din kalender
11 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
13 10:00 Familjegudstjänst
Frida Engwers tillsammans med söndagsskolan håller i gudstjänsten. Efteråt finns möjlighet till gemenskap vid fikaborden.
Spara i din kalender
v. 46
16 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
Spara i din kalender
18 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
19 17:00 Julauktion
Inledning med Katarina Petersson. Servering, lotterier och auktion till stöd för församlingens verksamhet. Mikael Karlund håller i klubban.
Spara i din kalender
v. 47
21 13:00 Kyrkan uthyrd
Stf medlemsmöte
Spara i din kalender
22 ti 18:00 Adventskören övar
Spara i din kalender
23 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
Spara i din kalender
24 to 18:30 Bibel o bön
Peter Henningsson leder Bibelstudium, samtal och bön. Vi avslutar med fika. Välkommen!
Spara i din kalender
25 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
27 10:00 Adventsgudstjänst
Peter Henningsson predikar och adventskören sjunger. Katarina Petersson är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till gemenskap vid fikaborden.
Spara i din kalender
v. 48
30 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2022 Bläddra en månad framåt