Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2022 Bläddra en månad framåt
v. 39
2 10:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar och Hjalmar Larsson är mötesledare. Söndagsskola. Efteråt finns möjlighet till gemenskap vid fikaborden.
Spara i din kalender
v. 40
7 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
9 18:00 Ord och ton
Peter Henningsson och Ulrika Edlund medverkar. Efteråt finns möjlighet till gemenskap vid fikaborden.
Spara i din kalender
v. 41
10 18:00 Kyrkan uthyrd
Stf medlemsmöte
Spara i din kalender
11 ti 18:30 Bibel o bön
Peter Henningsson leder Bibelstudium, samtal och bön. Vi avslutar med fika. Välkommen!
Spara i din kalender
19:30 Kyrkan uthyrd
Brf styrelse
Spara i din kalender
14 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
15 14:00 Scoutdag i Lidhult
Spara i din kalender
v. 42
20 to 14:00 RPG-samling
Spara i din kalender
21 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar och Mattias Lindstam är mötesledare. Söndagsskola. Efteråt finns möjlighet till gemenskap vid fikaborden.
Spara i din kalender
v. 43
27 to 18:30 Bibel o bön
Peter Henningsson leder Bibelstudium, samtal och bön. Vi avslutar med fika. Välkommen!
Spara i din kalender
28 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar. Söndagsskola. Efteråt serveras kyrklunch då vi samlar in pengar till "Ge för livet"
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2022 Bläddra en månad framåt