Sidhuvudbild

Våra missionärer

Emma-o-Martin.JPG

Församlingen svarar för en liten del av Emma och Martin Vilhelmssons underhåll. Under våren 2013 läser de franska och i slutet av sommaren åker de till Tchad som missionärer. Emma är barnmorska och kommer att arbeta med hälsovård i allmänhet och barn- och mödravård i synnerhet. Hennes kompetens behövs verkligen. Tchad är ett av världens farligaste länder att föda barn i – och att födas i. Bara Kongo och Afghanistan visar upp värre siffror. Martin som varit mekaniker inom försvaret kommer att jobba med byutveckling.