Sidhuvudbild

Lidhult och Unnaryd

Lidhults Alliansförsamling och Unnaryds Missionsförsamling

Lidhults Alliansförsamling och Unnaryds Missionsförsamling har gemensam pastor med Ljungby Alliansförsamling.

Lidhults Alliansförsamling har sin kyrka på Storgatan 44 i Lidhult. Utöver gudstjänster, bibelstudier, cafékvällar m m har församlingen en livaktig UV-scoutkår. Ett antal personer samlas var fjortonde dag för att sy, sticka och packa babypaket som Erikshjälpen delar ut till nyblivna mammor i några av världens fattigaste länder. Tillsammans med Lidhults församling (Svenska kyrkan) inbjuder församlingen till Gemenskapskaffe andra torsdagen varje månad under vår- och höstterminen.

Unnaryds Missionsförsamling har sin kyrka på Södra vägen 22 i Unnaryd. De flesta helgerna har man antingen gudstjänst eller söndagssamtal. Ett par gånger per termin inbjuder församlingen till "Caf'é mitt i livet" eller "Hela kyrkan sjunger". Tillsammans med Unnaryds församling (Svenska kyrkan) har församlingen en studiegrupp kring livsfrågor.

Alla samlingar i församlingarna är offentliga. Du är alltid varmt välkommen.