Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt September 2022 Bläddra en månad framåt
v. 35
1 to 19:30 Kyrkan uthyrd
Brf styrelsemöte
Spara i din kalender
2 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
v. 36
9 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
11 10:00 Gudstjänst med nattvard
Peter Henningsson predikar. Söndagsskola för barnen. Efteråt finns möjlighet till gemenskap runt fikaborden.
Spara i din kalender
v. 37
16 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
18 10:00 Gudstjänst
Mer information kommer, den tidigare annonserade familjegudstjänsten kommer vid ett annat tillfälle. Efteråt finns möjlighet till gemenskap runt fikaborden.
Spara i din kalender
v. 38
20 ti 14:00 Kyrkan uthyrd
Stf
Spara i din kalender
23 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
24 14:00 Ekumenisk helg
Eftermiddag i Mariakyrkan. Slut kl 18.Hans Wolfbrandt från "New wine" medverkar.
Spara i din kalender
25 10:00 Ekumenisk helg
Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Hans Wolfbrandt från "New wine" medverkar.
Spara i din kalender
v. 39
30 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2022 Bläddra en månad framåt