Ljungby Alliansförsamling
Januari 2023

v. 01
6 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
8 10:00 Gudstjänst med nattvard
Peter Henningsson predikar, Mattias Lindstam är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till gemenskap vid fikaborden.
v. 02
10 ti 18:00 Styrelsemöte
13 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
v. 03
17 ti 18:30 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
18 on 18:30 Ekumenisk bön i Betelkyrkan
19 to 18:30 Ekumenisk bön i Ljungby kyrka
20 fr 18:30 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
19:00 Kyrkan uthyrd
21 18:30 Ekumenisk bön i Mariakyrkan
22 10:00 Gudstjänst
Vi får besök av Christian Andersson som är pastor i Pingstkyrkan. Frida Andersson och en dotter kommer sjunga. Mattias Lindstam är mötesledare. Söndagsskola för barnen. Efteråt finns möjlighet till gemenskap vid fikaborden.
18:00 Ekumenisk bön i Allianskyrkan
Jörgen Eklund och Peter Henningsson.
v. 04
25 on 17:30 UV-scoutledarsamling
Vi planerar programmet för vårterminen.
27 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
29 14:00 Årsmöte