Ljungby Alliansförsamling
Januari 2022

v. 52
2 10:00 Gudstjänsten är tyvärr inställd
v. 01
6 to 18:00 Kvällsvesper i juletid i Värnamo Allianskyrka
Sara Vittgård, Sören Ylenfors med sångare och musiker.
Appell Ulf Häggqvist. Insamling till SAM:s arbete. Gudstjänsten kan följas digitalt på följande sida: https://www.youtube.com/channel/UC4rY_6n62MHbPMoMC2O0lkg
7 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
9 17:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar. Hjalmar Larsson är mötesledare.
v. 02
14 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
16 10:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar. Mattias Lindstam är mötesledare.
v. 03
23 10:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar och leder gudstjänsten. Ulrika Edlund är musiker.
v. 04
28 fr 19:00 Kyrkan uthyrd