Ljungby Alliansförsamling
Mars 2020

v. 09
1 10:00 Gudstjänst med nattvard
Kristina Nelson predikar, Katarina Petersson är mötesledare. Lina Fornander och Malin Jonsson medverkar med sång. Efteråt serveras fika.
v. 10
3 ti 14:30 Andakt på Brunnsgården
18:30 Bibel o bön
Matthias Nelson leder Bibelstudium om Romarbrevet, samtal och bön. Vi avslutar med fika. Välkommen!
4 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
6 fr 15:00 Våffelcafé
Välkommen till Allianskyrkan mellan 15.00 - 17.00 och ät våfflor i gott umgänge. Vi bjuder och du ger en gåva till arbetet med att förhindra människohandel i Rumänien.
19:00 Världsböndagen
Välkommen till Equmeniakyrkan i Ljungby.
8 10:00 Gudstjänst
Roy Hagberg predikar och Leif Nilsson är mötesledare. Efteråt serveras fika.
v. 11
11 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
12 to 19:30 Bön & lovsång
"Hope for this nation" besöker Betelkyrkan ikväll. Välkommen!
13 fr 15:00 Våffelcafé
Välkommen till Allianskyrkan mellan 15.00 - 17.00 och ät våfflor i gott umgänge. Vi bjuder och du ger en gåva till arbetet med att förhindra människohandel i Rumänien.
15 15:00 Fikafest
Kostar 50 kr per person som går till församlingens verksamhet. Styrelsen ansvarar för fika och andakt.
v. 12
17 ti 18:30 Bibel o bön
Matthias Nelson leder Bibelstudium om Romarbrevet, samtal och bön. Vi avslutar med fika. Välkommen!
18 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
22 16:00 Samtalsgudstjänst
Kristina Nelson leder gudstjänsten.
v. 13
25 on 17:30 UV-scout
Scouter och ledare möts för ett varierat program.
29 10:00 Gudstjänst/Bönestund
Vi möts i serveringslokalen för en enklare gudstjänst då rådande läge gjort att vi fått planera om en del medverkande.
v. 14
30 Radioandakt
Matthias Nelson håller andakt i Radio Ljungby på 95,8 MHz kl 6.15; 8.30 & 22.00. Det går också att lyssna direkt via http://www.radioljungby.se
31 ti Radioandakt
Matthias Nelson håller andakt i Radio Ljungby på 95,8 MHz kl 6.15; 8.30 & 22.00. Det går också att lyssna direkt via http://www.radioljungby.se
18:00 Bön o lovsång
Kyrkan öppen för samtal och bön.