Ljungby Alliansförsamling
Januari 2020

v. 01
5 10:00 Gudstjänst
Matthias Nelson predikar, Lina Fornander och Malin Jonsson sjunger, Mattias Lindstam är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
v. 02
7 ti 14:30 Andakt på Åsikten
12 10:00 Gudstjänst med nattvard
Matthias Nelson och Ulrika Edlund leder gudstjänsten. Efteråt finns möjlighet till fika.
v. 03
14 ti 18:30 Bönegudstjänst i Betelkyrkan
Jörgen Eklund talar. Arrangör Ljungby kristna samarbetsråd.
15 on 18:30 Bönegudstjänst i Pingstkyrkan
Matthias Nelson talar. Arrangör Ljungby kristna samarbetsråd.
16 to 18:30 Bönegudstjänst i Allianskyrkan
Boris Nilsson talar. Arrangör Ljungby kristna samarbetsråd.
17 fr 18:30 Bönegudstjänst i Equmeniakyrkan
Zack Lindahl talar. Arrangör Ljungby kristna samarbetsråd.
18 18:00 Bönegudstjänst i Mariakyrkan
Torgny Johansson talar. Arrangör Ljungby kristna samarbetsråd.
19 10:00 Gudstjänst
Torgny Johansson predikar och Katarina Petersson är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
18:00 Bönegudstjänst i Ljungby kyrka
Christian Andersson talar. Arrangör Ljungby kristna samarbetsråd.
v. 04
25 17:00 Cafékväll
Björn Lenberg berättar om livet och vägen till omvändelsen. Leif Nilsson är mötesledare.