Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt
v. 52
2 10:00 Gudstjänsten är tyvärr inställd
Spara i din kalender
v. 01
6 to 18:00 Kvällsvesper i juletid i Värnamo Allianskyrka
Sara Vittgård, Sören Ylenfors med sångare och musiker.
Appell Ulf Häggqvist. Insamling till SAM:s arbete. Gudstjänsten kan följas digitalt på följande sida: https://www.youtube.com/channel/UC4rY_6n62MHbPMoMC2O0lkg
Spara i din kalender
7 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
9 17:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar. Hjalmar Larsson är mötesledare.
Spara i din kalender
v. 02
14 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar. Mattias Lindstam är mötesledare.
Spara i din kalender
v. 03
23 10:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar och leder gudstjänsten. Ulrika Edlund är musiker.
Spara i din kalender
v. 04
28 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt