Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt
v. 44
5 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
7 10:00 Nattvardsgudstjänst
Roy Hagberg predikar och sjunger, Thord Bergenholtz är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
Spara i din kalender
v. 45
9 ti 10:00 RPG körövning
Spara i din kalender
11 to 16:30 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
12 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
14 10:00 Gudstjänst
Peter Henningsson predikar, Ulrika o Dan Edlund sjunger, Hjalmar Larsson är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
Spara i din kalender
v. 46
16 ti 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
19 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
20 17:00 Avtackning
Vi säger tack till Kristina och Matthias Nelson för deras tid i vår församling. Servering. Andakt med Peter Henningsson.
Spara i din kalender
21 10:00 Gudstjänst
Anders Bengtsson predikar, Carin Bengtsson sjunger. Leif Nilsson är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
Spara i din kalender
13:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
v. 47
22 17:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
23 ti 18:00 Adventskören övar
Spara i din kalender
25 to 19:00 LKS-sammanträde
Spara i din kalender
26 fr 19:00 Kyrkan uthyrd
Spara i din kalender
28 10:00 Adventsgudstjänst
Hans Andersson predikar, adventskören sjunger, Mattias Lindstam är mötesledare. Efteråt finns möjlighet till fika.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt