Sidhuvudbild

Historik

Ljungby Alliansförsamlings begynnelseår är 1943.

På initiativ av dåvarande distriktssekreteraren Enok Johansson bildades Emmanuelskyrkans Missionsförening (senare församling). Tolv personer var närvarande och fattade detta beslut.
Samtidigt beslöt man frimodigt att inköpa Ljungby Filadelfiaförsamlings lokal, som var till salu. Denna kunde man dock inte tillträda förrän 1951.

På 1950-talet strukturerades församlingens arbete och det startades söndagsskola, UV-kår och ungdomsförening. En sånggrupp kom också igång.

År 1958 ändrades församlingens namn till Ljungby Alliansförsamling i analogi med tillhörigheten till Svenska Alliansmissionen.
Kyrkan har sedan dess följdriktigt haft namnet Allianskyrkan.

På 1960- och 1970-talen hade församlingens medlemstal ökat till över femtio och verksamheten präglades av optimism inför framtiden.

Tankar om nya och ändamålsenliga lokaler gjorde sig gällande och förverkligades år 1970, då man beslöt att bygga en ny kyrka inom ett relativt nytt bostadsområde.
År 1975 kunde den nya Allianskyrkan invigas och det innebar en vitalisering av församlingens arbete.

För närvarade kan man glädjas åt en flera unga barnfamiljer, varför medelåldern är relativt låg.

Pastorer under tiden efter 1943

Enok Johansson 1943 – 1951
Ture Karlsson 1951 – 1956
Arne Johansson 1956 – 1960
Elis Andersson 1960 – 1966
Ture Karlsson 1966 – 1967
Gunnar Gustavsson 1967 – 1979
Nils Larsson 1979 – 1980
Ingvar Elofsson 1980 – 1987
Vakans 1987 – 1989
Ingvar Nordin 1989 – 1991
Anders Bengtsson 1991 – 2001
Vakans 2001 – 2003
David Andersson 2003 – 2010
Jakob Nygren (vakans) 2010 - 2011
Anders Bengtsson 2011 - 2014
Kristina Nelson 2014 -
Matthias Nelson (föräldravik) 2017 -