Sidhuvudbild

Gudstjänster

Som regel firar vi gudstjänst varje helg. Vi har en ganska enkel gudstjänstordning med sång, bibeltexter, predikan och bön. Efter gudstjänsterna fortsätter vi gemenskapen vid ett enkelt kyrkfika. Vid en gudstjänst per månad firar vi nattvard. Naturligtvis är alla välkomna till nattvardsgudstjänsterna precis som till alla övriga samlingar. Till att ta emot brödet och vinet vid nattvardsgången inbjuder vi alla som i tro vill ta emot Jesus.

Kyrkans-hemsida-007.JPG