Sidhuvudbild

Ge för Livet

GfL_logga-webb3.jpg Ge för livet är en insamlingskanal med syfte att stödja internationella biståndsprojekt. Svenska Alliansmissionen stöder i år åtta Ge för livet-projekt som pågår i nio länder, i Afrika och Asien.

Vår församling samlar i år in pengar till ett alfabetiseringsprojekt bland bodumafolket i Tchad.

Bakgrund och behov
I Tchad finns cirka 120 språk. Man räknar med att 41 % av männen och 13 % av kvinnorna är läs- och skrivkunniga. Svenska Alliansmissionen stöder ett alfabetiseringsprojekt bland budumafolket, i mellersta Tchad. Det finns ungefär 50 000 budumas som bor i byar utmed stränderna och på några av de tusen öarna i Tchadsjön. Folket är muslimer och minst 90 % av dem beräknas vara analfabeter.

Hur vi arbetar
1998 bosatte sig Margareta Karlsson hos budumafolket. Hon har främst riktat in sig på att ta fram skriv- och läsmaterial för budumafolket. Hon har även läsundervisning för kvinnor, hon har översatt Ordspråksboken och har skrivarkurser, som lett till att några buduma nu skriver egna berättelser.
Under 2013 ska man utbilda lärare som i sin tur ska undervisa andra att läsa och skriva. Läseböcker för cirka 60 klasser ska tryckas under året.

Margareta-Tchad.jpg